Kedves érdeklődők! Számlát kizárólag magánszemélyek számára tudok kiállítani!

Üzleti angol: 11 erőteljes kifejezés az angol állásinterjún

angol állásinterjú

Ebben a bejegyzésben 11 olyan üzleti angol kifejezést gyűjtöttem össze példamondatokkal és magyar fordítással, amelyeket jó, ha beépítesz a válaszaidba is az angol állásinterjún.

Ha mélyebben is szeretnél foglalkozni a témával, hallgass bele az Üzleti angol egy csésze kávé mellett podcastba, ahol részletesebben is foglalkozunk az angol állásinterjún használható fontos kifejezésekkel itt és itt.

állásinterjú angol

1. CAN és WILL segédigék

Kérdés: Why are you a good fit for this job? – Miért tartja magát alkalmasnak erre a munkára?

Válasz: I am a good fit for this job because I can produce results. In my last job, I sold the highest number of vacuum cleaners for three quarters in a row.

Azért vagyok alkalmas erre a munkára, mert eredményeket tudok felmutatni. Az utolsó munkahelyemen három egymást követő negyedévben is én adtam el a legtöbb porszívót.

2. look forward to = nagyon várni valamit

Kérdés: How do you respond to new project assignments? – Hogyan kezeli az új projektfeladatokat?

Válasz: I look forward to the first project planning meeting with a new team. Listening to everyone’s input and ideas helps everyone get to know each other and figure out what roles we will take on.

Alig várom az első projekttervezési megbeszélést egy új csapattal. Egymás gondolatainak és ötleteinek a meghallgatása mindenkinek segít, hogy jobban megismerjük egymást, és kitaláljuk, milyen szerepeket fogunk vállalni.

3. respect = tisztelet, tisztelni

Kérdés: What have you learned from your mentor? – Mit tanult a mentorától?

Válasz: One of the traits I most respect is her ability to show empathy to everyone she meets. I think it helps people trust her quickly. She can mediate conflict, and people are willing to try her suggestions.

Az egyik legtiszteletreméltóbb tulajdonsága, hogy képes empátiát mutatni mindenki iránt, akivel találkozik. Azt hiszem, ez segít az embereknek abban, hogy gyorsan megbízzanak benne. Képes közvetíteni konfliktusokban, az emberek pedig hajlandóak a gyakorlatba ültetni a javaslatait.

4. opportunity = lehetőség

Kérdés: What are you looking for in a new position? – Mit keres egy új pozícióban?
Válasz: I see this job as an opportunity to increase my exposure to clients. I have been working in the back office at my previous job, and I look forward to improving my customer service skills.

Úgy tekintek erre a munkára, mint egy lehetőségre, amellyel javíthatom az ügyfelekkel való kapcsolatomat. Előző munkahelyemen a back office-ban dolgoztam, és már alig várom, hogy ügyfélszolgálati készségeimet fejleszthessem.

5. experience = tapasztalat

Kérdés: How have your previous jobs prepared you for this one? – Hogyan készítették fel korábbi munkái erre az állásra?
Válasz: I have 10 years of experience in sales and marketing, most of it with one company. I worked for many different clients during that time and learned how to adapt my work to the needs of each one.
10 éves tapasztalattal rendelkezem az értékesítés és a marketing területén, ennek nagy részét egyetlen vállalatnál töltöttem. Ez idő alatt sok különböző ügyfélnek dolgoztam, és megtanultam, hogyan alkalmazkodjam az egyes ügyfelek igényeihez.

6. skills – készségek

Kérdés: Can you describe some of your soft skills? – Bemutatná néhány soft készségét?
Válasz: I think the most valuable skill I have is time-management. I am diligent in using a calendar and each day I use a journal to record my accomplishments and what I need to complete the next day. It helps me stay organized and on track for deadlines.

Azt hiszem, a legértékesebb képességem az időgazdálkodás. Rendszeresen használok naptárat, és minden nap feljegyzem, mit sikerült megvalósítani, és milyen feladataim vannak a következő napon. Ez segít abban, hogy összeszedett maradjak, és tartani tudjam a határidőket.

7. goals – célok

Kérdés: Can you explain why you want to change careers? Elmondaná, miért akar pályát módosítani?
Válasz: As soon as I settled on a design major in college, I set a goal that I wanted to design logos for clients and help them develop their brand strategy. I have been working at our family business to help my dad, but I never forgot my goal. This job will help me get closer to that goal.

Amint a főiskolán eldöntöttem, hogy design szakra megyek, azt a célt tűztem ki, hogy logókat szeretnék tervezni ügyfeleknek, és segítek nekik márkastratégiájuk kialakításában. Most a családi vállalkozásunkban dolgozom, hogy segítsek apámnak, de a célomat sosem felejtettem el. Ez a munka segíteni fog abban, hogy közelebb kerüljek ehhez a célhoz.

8. flexible – rugalmas

Kérdés: Tell me about a challenge or conflict you’ve faced at work, and how you dealt with it. Beszéljen egy munkahelyi konfliktusról vagy kihívásról, és arról, hogyan kezelte.
Válasz: In my last big project for my previous employer, the client needed to make frequent changes to the plan, which affected many of our task deadlines. As the project manager, it fell to me to help my team learn to be flexible and avoid frustration. We held frequent meetings, I gave people a voice to express their concerns and we all found ways to adapt and complete that project to our client’s satisfaction.

Az előző munkáltatóm utolsó nagy projektjében az ügyfélnek gyakran kellett változtatnia a projekt terven, ami sok feladatunk határidejére hatással volt. Projektvezetőként rám hárult a feladat, hogy segítsek a csapatomnak rugalmasnak maradni, és elkerülni a frusztrációt. Gyakran tartottunk megbeszéléseket, ahol lehetőséget adtam az embereknek, hogy elmondják problémáikat, és mind megtaláltuk a módját, hogy alkalmazkodjunk, és az ügyfél megelégedésére fejezzük be a projektet.

9. mission statement – küldetésnyilatkozat

Kérdés: Do you have any questions about the company? Van kérdése a vállalatról?
Válasz: When reading your mission statement, I noted the phrasing about serving individuals through education. That’s the part of your company that inspires me most, and I am eager to learn more about how you achieve that goal.

Amikor elolvastam a küldetésnyilatkozatukat, felfigyeltem arra a mondatra, hogy az oktatáson keresztül szolgálják az embereket. Ez az a területe a vállalatnak, ami leginkább inspirál, és alig várom, hogy többet megtudjak arról, hogyan valósítják meg ezt a célt.

10. reliable – megbízható

Kérdés: How would your previous manager describe your work ethic? Hogyan jellemezné korábbi vezetője az ön munkamorálját?
Válasz: I earned my last promotion because my employer knew I was reliable, and trusted me to get the projects turned in on time. One task in particular—completing a graphic design project—I am very proud of because I showed the client my dependability in meeting the deadline and completing the job in line with their creative specifications.

A legutóbbi előléptetésemet azért érdemelném ki, mert a munkáltatóm tudta, hogy megbízható vagyok, és bízott bennem, hogy időben beadom a projekteket. Különösen egy feladatra – egy grafikai tervezési projekt befejezésére – vagyok nagyon büszke, mert megmutattam az ügyfélnek, hogy megbízható vagyok a határidő betartásában, és a munka befejezésében a kreatív specifikációknak megfelelően.

11. leader – vezető

Kérdés: Can you describe your leadership experience? Be tudná mutatni vezetői tapasztalatait?
Válasz: I was a leader for a team project. The three other team members reported their progress to me weekly, and I appreciated the way it taught me to see the broader scope of the project rather than just my individual assignment.

Egy csapatprojekt vezetője voltam. A csapat másik három tagja hetente jelentett az előrehaladásáról, ami megtanított arra, hogy a projektre szélesebb értelemben tekintsek, és ne csak az egyéni feladataimra koncentráljak.

Angol állásinterjúra készülsz? Jelenj meg az állásinterjún felkészülten, és magabiztos, választékos angolságoddal nyűgözd le a felvételi bizottságot! Nézz körül a shopban, ahol hasznos letölthető kiadványokat találsz, melyek segítenek a felkészülésben.

Ha személyesen szeretnél készülni az angol állásinterjúra, szeretettel várlak az egyéni és csoportos angol állásinterjú workshopokon.

Business English All Stars – A különleges karácsonyi ajándékcsomag – amelyben sok más mellett szintén megtalálod az angol állásinterjú felkészítő e-könyvet, hogy 2022-ben is fejlesztheted üzleti angoltudásodat.

4 népszerű üzleti angol e-könyv és 2 feladatlap, amelyeket most 50% kedvezménnyel vásárolhatsz meg.

A karácsonyi csomag tartalma:

Angol állásinterjú felkészítés e-könyv & feladatlap – Prezentációk & tendenciaelemzés e-könyv & feladatlap – Angol nyelvű megbeszélések szókincse e-könyv – Angol nyelvű üzleti e-mailek e-könyv

Bónusz: 100 buzzwords – Angol kifejezések az üzleti életben e-könyv!

A Christmas Edition 2021. december 24-én éjfélig érhető el!

Ha tetszett oszd meg:

Hasonló bejegyzések

üzleti angol kihívás
üzleti angol

7 napos üzleti angol kihívás

7 nap, amely során az üzleti angol írásbeli készségeiteken dolgozhattok. Az üzleti angol készségek fejlesztése sok időt, türelmet és erőfeszítést

Elolvasom

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK! 2022. SZEPTEMBER 1-TŐL KIZÁRÓLAG MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA TUDOK SZÁMLÁT KIÁLLÍTANI!