Kedves érdeklődők! Számlát kizárólag magánszemélyek számára tudok kiállítani!

Üzleti angol: 5 újabb állásinterjú kérdés

üzleti angol állásinterjú

Meghallgatod az Üzleti angol egy csésze kávé mellett ehhez kapcsolódó podcast epizódját is erre a linkre kattintva.

Az Állásinterjú Extra üzleti angol e-könyvet és feladatlapot március végéig még kedvezményesen érhetitek el a danyiandrea.hu oldalon! Kattints erre a linkre.

1. What is your salary range expectation? Mi a fizetési elvárása?

My salary expectation is between ..x…. and …y.. Forints, which is the average salary for a candidate with my level of experience in this city. However, I am flexible.

Fizetési elvárásom …… és ….. forint között van, ami átlagos fizetésnek mondható a hozzám hasonló tapasztalattal rendelkező jelölteknek ebben a városban. De természetesen rugalmas vagyok.

Nézzünk néhány kifejezést a szövegből:

salary expectation – fizetési elvárás

level of experience – tapasztalat szintje

2 What did you like most about your last position?

Mit szeretett legjobban az utolsó pozíciójában?

It was the ability to contribute collaboratively with other teams. Each team member was encouraged to bring new ideas to the project, which were considered by all.

Az, hogy más csapatokkal is együtt dolgozhattam. Minden csapattagot arra bíztattak, hogy hozzon új ötleteket a projektbe, amelyeket közösen megvitattunk és mérlegeltünk.

For example, we once worked with a client who was relying on us to solve a critical issue. Our team met to discuss the situation. I recommended a plan to resolve the issue, we considered the pros and the cons of the solution, how to make the idea better. When we implemented it, it worked better and faster than everyone expected. The client was very pleased.

Például egyszer volt egy ügyfelünk, akinek meg kellett oldanunk egy komoly problémáját. A teamünk összeült, hogy megvitassuk a helyzetet. Javasoltam egy tervet a probléma megoldására, megbeszéltük az előnyeit és hátrányait, hogyan lehetne javítani az elképzelésen. Amikor megvalósítottuk, jobban és gyorsabban működött, mint ahogy vártuk. Az ügyfél nagyon elégedett volt

Néhány kifejezés a szövegből:

to contribute to – hozzájárulni

to encourage – bátorítani

to recommend – ajánlani

to resolve the issue – megoldani a problémát

to consider the pros and the cons – megbeszélni az előnyöket és hátrányokat

to implement – megvalósítani

3 How do you define success? Hogyan definiálja a sikert?

I define success as fulfilling my role in my team and in the company. I work towards completing my individual duties as effectively as possible, balancing that with professional growth and contributing to larger organizational goals.

A siker számomra az, hogy eleget teszek a feladataimnak a csapaton belül és a vállalatnál. Azon dolgozom, hogy saját feladataimat a lehető leghatékonyabban teljesítsem, egyensúlyban a szakmai növekedéssel, és hozzájárulva a magasabb szintű szervezeti célok eléréséhez.

In my previous role, success meant exceeding weekly metrics, implementing processes that supported the company’s KPIs and meeting quarterly professional development goals.

Korábbi feladatkörömben az volt a siker, ha az előző heti mutatókat meg tudtuk haladni, és olyan folyamatokat hoztunk létre, amelyek támogatták a vállalat fő teljesítménymutatóit, és elértük a negyedéves szakmai fejlesztési célokat.

Néhány kifejezés a szövegből:

to fulfil a role – eleget tenni a feladatoknak

to work towards – megvalósít

to exceed – meghalad, túlteljesít

to meet goals – célokat megvalósít, teljesít

4 What is your dream job? Mi az ön számára az álom munka?

I enjoy guiding other team members on projects and making sure everything goes smoothly.

Élvezem, ha más csapattagokat irányíthatok egy projekten, és biztosíthatom, hogy minden zökkenőmentesen menjen.

My dream job would be a leadership position where the other team members are active participants and communication happens daily. I love seeing a project till the end and celebrating everyone’s hard work.

Az álom munka számomra olyan vezetői pozíció lenne, ahol a csapat többi tagja aktív résztvevő, és napi kommunikáció zajlik. Szeretek végig vinni projekteket, és megünnepelni mindenki kemény munkáját.

Néhány kifejezés a szövegből:

to guide – írányít, vezet

to make sure – biztosít, meggyőződik róla

to go smoothly – simán, zökkenőmentesen megy

5 What skills would you bring to the job?  Milyen készségeket hozna ebbe a munkakörbe?

I can make anyone feel comfortable in a new environment, which makes me a good fit as a human resources assistant.

Mindenkinél el tudom érni, hogy jól érezze magát az új közegben, ami alkalmassá tesz az emberi erőforrás-asszisztensi pozícióra.

In my previous position, a new employee came to me and told me that she didn’t think she was right for the company culture. After talking to her for a few minutes, we realized that she felt too much pressure to participate in company events. I started introducing events that involved more casual environments, and she quickly grew more comfortable with her team.

Előző beosztásomban egy új alkalmazott azzal keresett fel, hogy úgy látja, nem tud beilleszkedni a vállalati kultúrába. Néhány perc beszélgetés után rájöttünk, hogy úgy érzi, túl nagy rajta a nyomás, hogy részt vegyen a céges rendezvényeken. Ezért elkezdtem kevésbé formális közegben tartott eseményeket szervezni, így hamarosan ő is jobban beilleszkedett a csapatba.

Nézzünk néhány kifejezést a szövegből:

a good fit – megfelelő, könnyen beilleszkedik

to feel too much pressure – túl nagy nyomást érez

to participate in – részt venni vmiben

Ha tetszett a poszt, oszd meg barátaiddal is, és látogass el a webshopba, ahol további hasznos üzleti angol témájú e-könyveket találsz.

Érdekel az üzleti angol? Folyamatosan veszel részt angol megbeszéléseken, rendszeresen tartasz prezentációkat vagy éppen angol állásinterjúra készülsz?

Iratkozz fel a hírlevélre! Ingyen megkapod állásinterjú felkészítő e-könyvemet, és nem maradsz le a legfontosabb üzleti angol tanulásával kapcsolatos infókról sem: https://danyiandrea.hu/ingyenes-anyagok/

Ha tetszett oszd meg:

Hasonló bejegyzések

üzleti angol tendenciák grafikon
Grafikonok, tendenciák

Üzleti angol: Tendenciák elemzése 2.

Ahogy ígértem, az Üzleti angol egy csésze kávé mellett podcast 25. epizódjában konkrét elemzésekkel folytatjuk a tendenciák témakörét. A grafikon/ábraelemzésről

Elolvasom

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK! 2022. SZEPTEMBER 1-TŐL KIZÁRÓLAG MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA TUDOK SZÁMLÁT KIÁLLÍTANI!