üzleti angol prezentáció

A üzleti angol témák közül még egy bejegyzés erejéig az üzleti prezentációkkal foglalkozunk. Ebben a témát lezáró posztban először a következtetések, összegzés és lezárás résszel, majd a kérdés-válasz résszel foglalkozunk.

A következtetések, összegzés és lezárás részhez kapcsolódik az itt hallható Üzleti angol egy csésze kávé mellett podcast 22. epizódja.

A prezentáció következtetés részének számos funkciója van: itt történik a prezentáció főbb pontjainak rövid összegzése, megvizsgáljuk, sikerült-e a kitűzött célt megvalósítanunk, levonjuk a következtetéseket, itt hangzik el az útravaló üzenet a hallgatóság számára, majd lezárjuk a prezentációt,  és megköszönjük a közönségnek a részvételt.

Kezdjük az üzleti angol nyelvű prezentáció összegzés részével.

A prezentációk végén mindig foglald össze az elmondottakat. Ennek célja az üzleti angol prezentáció főbb pontjainak kiemelése – ha netán valaki előadás közben elszundikált volna -, illetve visszautalhatsz a korábban megvitatott kérdésekre is. 

 • Before I stop/finish, let me just say… Mielőtt befejezem, hadd mondjam el…
 • That covers all I wanted to say today… Ez minden, amit ma el akartam mondani …
 • Let me just run over the key points again… Engedjék meg, hogy újra végig fussak a kulcsfontosságú pontokon …
 • I’ll briefly summarize the main issues… Röviden összefoglalom a főbb témáinkat …
 • To sum up… Összefoglalva…
 • Briefly, … Röviden,
 • Right, let’s sum up, shall we? Akkor összegezhetünk, ugye?
 • I’d like now to recap… Szeretném most összefoglalni …
 • Let’s summarise briefly what we’ve looked at… Röviden foglaljuk össze, amit megvizsgáltunk …
 • That’s it on our topic for today. In brief, we’ve covered … Ennyi volt a mai témánk. Röviden, kitértünk a következőkre …
 • That brings me to the end of my presentation. I hope you’re a little clearer on what xyz is and when to use it. – Ezzel eljutottam az előadásom végéhez. Remélem, egy kicsit tisztábban látják, mi az xy terület, és mikor kell használni.
 • Well, that’s just about all we’ve got time for today, unfortunately. I hope you have learned something about ….. Nos, ennyire futotta ma az időnkből, sajnos. Remélem, hogy tanultak valamit … ..

A következtetéseket is ebben a részben vonhatod le.

 • In conclusion,… Következtetésképpen,…
 • Well, that concludes/completes my presentation today. The main takeaways are the following. Number one… Nos, ezzel a mai előadásom végére értem. A legfőbb tanulságok a következők. Először is…
 • I’d like to leave you with the following thought/idea. Szeretném, ha nem felejtenék el a következő gondolatot / elképzelést.
 • Finally, let me remind you of some of the issues we’ve covered… Végül hadd emlékeztessem önöket újra néhány olyan kérdésre, amelyre ma kitértünk …
 • If I can just sum up the main points… Szeretném összefoglalni a főbb pontokat …

Az elhangzottakkal kapcsolatos ajánlásokat, javaslatokat a következő kifejezésekkel vezetheted be.

 • So, I would suggest that we… Tehát azt javaslom, hogy
 • I’d like to propose… Javasolni szeretném, hogy…
 • In my opinion the only way forward is…Véleményem szerint az egyetlen előremutató lépés az lenne, ha…

És végül következhet a lezárás

 • Thank you for your attention… Köszönöm a figyelmet…
 • Thank you for listening. Köszönöm, hogy meghallgattak.
 • I hope you have gained an insight into… Remélem, betekintést nyertek a…

Most pedig térjünk rá az üzleti angol nyelvű prezentációk utolsó előtti részére: a kérdés-válasz részről és a vizuális eszközökről szeretnék beszélni.

üzleti angol prezentáció

Ehhez kapcsolódik az Üzleti angol egy csésze kávé mellett podcast 23. epizódja is, hallgassátok meg.

Véget ért az előadásod. A lelkes közönség remélhetőleg sok hasznos és új információval gyarapodott. Ezen a ponton érdemes megköszönni nekik a részvételt, és belevágni a kérdés-válasz részbe, hogy tisztázni tudják a prezentáció közben felmerült kérdéseiket. 

 • Now, I’d be glad/happy to answer any questions… Most örömmel / szívesen válaszolok a kérdésekre …
 • Any questions? Van kérdésük?
 • Thank you for listening. We have about 10 minutesleft. Are there any questions? Köszönöm, hogy meghallgattak. Körülbelül 10 percünk van hátra. Van kérdésük?
 • Thank you for your attention, I hope you’ve found this session useful. I’d be happy to answer any questions. Köszönöm a figyelmet, remélem, hasznosnak találták az előadást. Most szívesen válaszolok a kérdésekre.
 • Thank you for listening. I’d now like to open up the floor to questions. So just raise your hand if there’s anything else you want to know. 
 • Köszönöm, hogy meghallgattak. Most szeretnék lehetőséget adni a kérdésekre.  Csak tegyék fel a kezüket, ha van még valami, amit tudni szeretnének.

Érdemes a következő mondatokat bevetni, hogy időt nyerj, mielőtt válaszolnál.

 • Thank you for your question,….. Köszönöm a kérdését,…..
 • That’s an interesting question. Ez egy érdekes kérdés.
 • I’m glad you asked me that. Örülök, hogy ezt a kérdést feltette.

Előfordulhat, hogy nem tudod a választ, de ettől nem kell megijedni.

 • I’m afraid I don’t have those figures, but if you give me your email address at the end, I can follow up with you later. – Attól tartok, hogy nincsenek erre vonatkozó adataim, de ha a végén megadja az e-mail címét, később visszatérhetünk rá.
 • Unfortunately, that’s outside of my area of expertise. Sajnos ez kívül esik a szakterületemen.
 • That’s a great question and I have to say, I don’t know for sure, but my best guess would be that… Ez egy nagyszerű kérdés, de azt kell mondanom, hogy nem tudom biztosan, de a tippem az lenne, hogy…

Elegáns megoldás, ha meggyőződsz róla, hogy a kérdező megfelelőnek találta-e a választ.

 • I hope that makes sense. Is that the answer you were looking for?  Remélem, így érthető. Ezt a választ kereste?
 • Does that answer your question? Sikerült válaszolnom a kérdésére?
 • Feel free to grab me afterwards if you want to discuss the question further. Nyugodtan keressen meg később, ha szeretne még beszélgetni a témáról.

Végül jöhet az üzleti prezentáció elköszönés része.

üzleti angol prezentáció

Ezután már nem marad más hátra, mint elbúcsúzni a hallgatóságtól.

 • Thank you very much for your attention. – Köszönöm szépen a figyelmet.
 • Thank you all for coming, I really enjoyed speaking to you today and hope this session has been useful. – Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, öröm volt számomra ma önök előtt beszélni, remélem, hasznosnak találták az előadást.
 • Thanks for listening, do feel free to contact me via my website or email if you think of any further questions. – Köszönöm, hogy meghallgattak. Kapcsolatba léphetnek velem a weboldalamon vagy e-mailen keresztül, ha további kérdésük lenne.

És jöjjön mai utolsó témánk: hogyan hivatkozzunk a vizuális eszközökre.

A vizuális segédeszközök – diák, grafikonok, képek, ábrák, kiosztott jegyzetek – kiemelkedő szerepet játszanak egy prezentáció során, így fontos, hogy érthetően hivatkozzunk rájuk.

 • As you can see here… Amint itt láthatják …
 • Here we can see… Itt azt láthatjuk, hogy …
 • If we look at this slide… Ha megnézzük ezt a diát …
 • This slide shows… Ez a dia azt mutatja …
 • If you look at the screen, you’ll see… Ha megnézik a kijelzőt, azt láthatják, hogy …
 • This table/diagram/chart/slide shows… Ez a táblázat / diagram / dia azt mutatja, hogy …
 • I’d like you to look at this slide… Szeretném, ha most ezt a diát néznék…
 • Let me show you… Hadd mutassam meg…

Ha tetszett a bejegyzés, oszd meg barátaiddal is, és ne felejts el szavazni a következő üzleti angol témakörre! Szavazok!

Keresd fel a webshopot is, mert április 25-ig kedvezményesen érhetők el a prezentáció témájú üzleti angol könyvek: Prezentáció Basic és Extra e-könyvek.

Ha tetszett oszd meg:

Hasonló bejegyzések

üzleti angol
üzleti angol

Üzleti angol: Nemzetközi trendek

Az Üzleti angol egy csésze kávé mellett podcast 41. adásában először 13 e-kereskedelmi trendet nézünk végig röviden, majd ezek közül egyet alaposabban is körül járunk.

Elolvasom
üzleti angol runner
üzleti angol kifejezések

10 újabb üzleti angol kifejezés

Az újév első blogbejegyzésében 10 olyan összetett és –er-re végződő angol kifejezést gyűjtöttem össze, amelyeket nagyon gyakran hallhattok üzleti környezetben.

Elolvasom
üzleti angol tendenciák grafikon
Grafikonok, tendenciák

Üzleti angol: Tendenciák elemzése 2.

Ahogy ígértem, az Üzleti angol egy csésze kávé mellett podcast 25. epizódjában konkrét elemzésekkel folytatjuk a tendenciák témakörét. A grafikon/ábraelemzésről

Elolvasom

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK! 2022. SZEPTEMBER 1-TŐL KIZÁRÓLAG MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA TUDOK SZÁMLÁT KIÁLLÍTANI!