Kedves érdeklődők! Számlát kizárólag magánszemélyek számára tudok kiállítani!

Üzleti angol: Prezentációk 3.

üzleti angol prezentáció

A üzleti angol témák közül még egy bejegyzés erejéig az üzleti prezentációkkal foglalkozunk. Ebben a témát lezáró posztban először a következtetések, összegzés és lezárás résszel, majd a kérdés-válasz résszel foglalkozunk.

A következtetések, összegzés és lezárás részhez kapcsolódik az itt hallható Üzleti angol egy csésze kávé mellett podcast 22. epizódja.

A prezentáció következtetés részének számos funkciója van: itt történik a prezentáció főbb pontjainak rövid összegzése, megvizsgáljuk, sikerült-e a kitűzött célt megvalósítanunk, levonjuk a következtetéseket, itt hangzik el az útravaló üzenet a hallgatóság számára, majd lezárjuk a prezentációt,  és megköszönjük a közönségnek a részvételt.

Kezdjük az üzleti angol nyelvű prezentáció összegzés részével.

A prezentációk végén mindig foglald össze az elmondottakat. Ennek célja az üzleti angol prezentáció főbb pontjainak kiemelése – ha netán valaki előadás közben elszundikált volna -, illetve visszautalhatsz a korábban megvitatott kérdésekre is. 

 • Before I stop/finish, let me just say… Mielőtt befejezem, hadd mondjam el…
 • That covers all I wanted to say today… Ez minden, amit ma el akartam mondani …
 • Let me just run over the key points again… Engedjék meg, hogy újra végig fussak a kulcsfontosságú pontokon …
 • I’ll briefly summarize the main issues… Röviden összefoglalom a főbb témáinkat …
 • To sum up… Összefoglalva…
 • Briefly, … Röviden,
 • Right, let’s sum up, shall we? Akkor összegezhetünk, ugye?
 • I’d like now to recap… Szeretném most összefoglalni …
 • Let’s summarise briefly what we’ve looked at… Röviden foglaljuk össze, amit megvizsgáltunk …
 • That’s it on our topic for today. In brief, we’ve covered … Ennyi volt a mai témánk. Röviden, kitértünk a következőkre …
 • That brings me to the end of my presentation. I hope you’re a little clearer on what xyz is and when to use it. – Ezzel eljutottam az előadásom végéhez. Remélem, egy kicsit tisztábban látják, mi az xy terület, és mikor kell használni.
 • Well, that’s just about all we’ve got time for today, unfortunately. I hope you have learned something about ….. Nos, ennyire futotta ma az időnkből, sajnos. Remélem, hogy tanultak valamit … ..

A következtetéseket is ebben a részben vonhatod le.

 • In conclusion,… Következtetésképpen,…
 • Well, that concludes/completes my presentation today. The main takeaways are the following. Number one… Nos, ezzel a mai előadásom végére értem. A legfőbb tanulságok a következők. Először is…
 • I’d like to leave you with the following thought/idea. Szeretném, ha nem felejtenék el a következő gondolatot / elképzelést.
 • Finally, let me remind you of some of the issues we’ve covered… Végül hadd emlékeztessem önöket újra néhány olyan kérdésre, amelyre ma kitértünk …
 • If I can just sum up the main points… Szeretném összefoglalni a főbb pontokat …

Az elhangzottakkal kapcsolatos ajánlásokat, javaslatokat a következő kifejezésekkel vezetheted be.

 • So, I would suggest that we… Tehát azt javaslom, hogy
 • I’d like to propose… Javasolni szeretném, hogy…
 • In my opinion the only way forward is…Véleményem szerint az egyetlen előremutató lépés az lenne, ha…

És végül következhet a lezárás

 • Thank you for your attention… Köszönöm a figyelmet…
 • Thank you for listening. Köszönöm, hogy meghallgattak.
 • I hope you have gained an insight into… Remélem, betekintést nyertek a…

Most pedig térjünk rá az üzleti angol nyelvű prezentációk utolsó előtti részére: a kérdés-válasz részről és a vizuális eszközökről szeretnék beszélni.

üzleti angol prezentáció

Ehhez kapcsolódik az Üzleti angol egy csésze kávé mellett podcast 23. epizódja is, hallgassátok meg.

Véget ért az előadásod. A lelkes közönség remélhetőleg sok hasznos és új információval gyarapodott. Ezen a ponton érdemes megköszönni nekik a részvételt, és belevágni a kérdés-válasz részbe, hogy tisztázni tudják a prezentáció közben felmerült kérdéseiket. 

 • Now, I’d be glad/happy to answer any questions… Most örömmel / szívesen válaszolok a kérdésekre …
 • Any questions? Van kérdésük?
 • Thank you for listening. We have about 10 minutesleft. Are there any questions? Köszönöm, hogy meghallgattak. Körülbelül 10 percünk van hátra. Van kérdésük?
 • Thank you for your attention, I hope you’ve found this session useful. I’d be happy to answer any questions. Köszönöm a figyelmet, remélem, hasznosnak találták az előadást. Most szívesen válaszolok a kérdésekre.
 • Thank you for listening. I’d now like to open up the floor to questions. So just raise your hand if there’s anything else you want to know. 
 • Köszönöm, hogy meghallgattak. Most szeretnék lehetőséget adni a kérdésekre.  Csak tegyék fel a kezüket, ha van még valami, amit tudni szeretnének.

Érdemes a következő mondatokat bevetni, hogy időt nyerj, mielőtt válaszolnál.

 • Thank you for your question,….. Köszönöm a kérdését,…..
 • That’s an interesting question. Ez egy érdekes kérdés.
 • I’m glad you asked me that. Örülök, hogy ezt a kérdést feltette.

Előfordulhat, hogy nem tudod a választ, de ettől nem kell megijedni.

 • I’m afraid I don’t have those figures, but if you give me your email address at the end, I can follow up with you later. – Attól tartok, hogy nincsenek erre vonatkozó adataim, de ha a végén megadja az e-mail címét, később visszatérhetünk rá.
 • Unfortunately, that’s outside of my area of expertise. Sajnos ez kívül esik a szakterületemen.
 • That’s a great question and I have to say, I don’t know for sure, but my best guess would be that… Ez egy nagyszerű kérdés, de azt kell mondanom, hogy nem tudom biztosan, de a tippem az lenne, hogy…

Elegáns megoldás, ha meggyőződsz róla, hogy a kérdező megfelelőnek találta-e a választ.

 • I hope that makes sense. Is that the answer you were looking for?  Remélem, így érthető. Ezt a választ kereste?
 • Does that answer your question? Sikerült válaszolnom a kérdésére?
 • Feel free to grab me afterwards if you want to discuss the question further. Nyugodtan keressen meg később, ha szeretne még beszélgetni a témáról.

Végül jöhet az üzleti prezentáció elköszönés része.

üzleti angol prezentáció

Ezután már nem marad más hátra, mint elbúcsúzni a hallgatóságtól.

 • Thank you very much for your attention. – Köszönöm szépen a figyelmet.
 • Thank you all for coming, I really enjoyed speaking to you today and hope this session has been useful. – Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, öröm volt számomra ma önök előtt beszélni, remélem, hasznosnak találták az előadást.
 • Thanks for listening, do feel free to contact me via my website or email if you think of any further questions. – Köszönöm, hogy meghallgattak. Kapcsolatba léphetnek velem a weboldalamon vagy e-mailen keresztül, ha további kérdésük lenne.

És jöjjön mai utolsó témánk: hogyan hivatkozzunk a vizuális eszközökre.

A vizuális segédeszközök – diák, grafikonok, képek, ábrák, kiosztott jegyzetek – kiemelkedő szerepet játszanak egy prezentáció során, így fontos, hogy érthetően hivatkozzunk rájuk.

 • As you can see here… Amint itt láthatják …
 • Here we can see… Itt azt láthatjuk, hogy …
 • If we look at this slide… Ha megnézzük ezt a diát …
 • This slide shows… Ez a dia azt mutatja …
 • If you look at the screen, you’ll see… Ha megnézik a kijelzőt, azt láthatják, hogy …
 • This table/diagram/chart/slide shows… Ez a táblázat / diagram / dia azt mutatja, hogy …
 • I’d like you to look at this slide… Szeretném, ha most ezt a diát néznék…
 • Let me show you… Hadd mutassam meg…

Ha tetszett a bejegyzés, oszd meg barátaiddal is, és ne felejts el szavazni a következő üzleti angol témakörre! Szavazok!

Keresd fel a webshopot is, mert április 25-ig kedvezményesen érhetők el a prezentáció témájú üzleti angol könyvek: Prezentáció Basic és Extra e-könyvek.

Ha tetszett oszd meg:

Hasonló bejegyzések

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK! 2022. SZEPTEMBER 1-TŐL KIZÁRÓLAG MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA TUDOK SZÁMLÁT KIÁLLÍTANI!