BUSINESS ENGLISH ALL STARS: 6 E-KÖNYV 1-BEN!

Viselkedés- és kompetenciaalapú kérdések az angol állásinterjún 4 lépésben

angol állásinterjú

Az elmúlt években az angol állásinterjúkon is megfigyelhető a kifinomultabb interjútechnikák felé történő elmozdulás, amelynek középpontjában a viselkedés- és kompetenciaalapú kérdések állnak. Ezek a kérdések mélyebbre hatolnak a jelölt tapasztalataiba és képességeibe, és értékes betekintést adnak a munkáltatóknak.

Ha te is állást keresel, és angol állásinterjúra is készülsz, sokat segíthet e kérdések megértése és a válaszok gyakorlása.

1 Miért tesznek fel az angol állásinterjún viselkedés- és kompetenciaalapú kérdéseket?

Hol van már az az idő, amikor az állásinterjún csak egyszerű és jól kiszámítható kérdéseket tettek fel! A munkáltatók ma sokkal inkább a jelölt készségeire, problémamegoldó és interperszonális képességére kíváncsiak. Erre szolgálnak a viselkedés- és kompetenciaalapú kérdések, amelyeket valós forgatókönyvek és reakciók feltárására terveztek, s ezeken keresztül az interjúztatók bepillantást nyernek abba, hogyan cselekszik a jelentkező, hogyan hoz döntéseket, s jobb eséllyel tudják megjósolni, hogyan viselkedik majd a későbbiekben.

2 Mit akarnak tudni az interjúztatók?

Amikor az angol állásinterjún viselkedés- és kompetenciaalapú kérdéseket tesznek fel, három területről szeretnének információt gyűjteni:

A jelölt készségei, kompetenciái: rendelkezik-e a szerepkör betöltéséhez szükséges készségekkel és kompetenciákkal.

A jelölt viselkedése és reakciói: hogyan viselkedik stresszhelyzetben, hogyan kezeli a kihívásokat és működik együtt másokkal. Ezek a kérdések segítenek értékelni a jelölt érzelmi intelligenciáját, alkalmazkodóképességét, csapatmunkához viszonyulását.

A jelölt problémamegoldó képességei: hogyan elemzi a helyzeteket, hogyan dolgoz ki megoldásokat, és hajtja végre azokat hatékonyan.

angol állásinterjú

3 Hogyan készülj fel ezekre az angol állásinterjú kérdésekre?

Ismerd meg a pozíció követelményeit és a vállalat kultúráját. Úgy alakítsd válaszaidat, hogy azok megfeleljenek az elvárásoknak és értékeknek.

Készülj fel az önéletrajzodból, tudj részletesen beszélni a tapasztalataidról angolul is. Emeld ki azokat a szituációkat, amelyek során bizonyítottad vezetői képességeidet, csapatmunka iránti elkötelezettségedet, problémamegoldó és alkalmazkodóképességedet.

Mesélj történeteket az angol állásinterjún is! Ehhez értékes keretet nyújt a STAR-válaszmódszer (helyzet, feladat, cselekvés, eredmény). Keress szakmai múltadban olyan helyzeteket, amelyeken keresztül be tudod mutatni a szükséges készségeket és kompetenciákat.

Gyakorolj, gyakorolj és gyakorolj! Vedd igénybe barát vagy családtag segítségét próbainterjúk lefolytatásához. És ha angol nyelvi kommunikációdon dolgoznál, szívesen segítek.

Példák viselkedési kérdésekre:

Tell me about a time when you had to deal with a difficult coworker. How did you handle the situation, and what was the outcome?

Describe a situation where you faced a tight deadline and had to multitask to meet it. How did you prioritize your tasks, and what strategies did you use to ensure success?

Can you share an example of a project where you took the initiative to lead a team? How did you delegate tasks, manage conflicts, and achieve the project’s goals?

Share an experience when you had to adapt to a major change at work, such as a new software system or process. How did you approach the change, and what steps did you take to become proficient?

Describe a time when you identified a problem in a process and proposed a solution that led to positive changes within your team or organization. What steps did you take to implement your solution?

angol állásinterjú

Példák kompetencia-alapú kérdésekre:

In your current role, how do you stay organized and manage your time effectively, especially when dealing with multiple tasks or projects?

Can you explain a complex technical concept related to your field to someone with limited knowledge in that area? How do you ensure effective communication?

Tell me about a time when you had to make a decision under uncertainty. How did you gather information, assess risks, and come to a well-founded conclusion?

Describe your experience in handling data analysis or using relevant software tools in your field. Provide an example of how your skills in this area contributed to a successful project.

Discuss your approach to teamwork and collaboration. How do you ensure effective communication, manage differing opinions, and contribute to a harmonious team environment?

4 Egy konkrét angol állásinterjú kérdés és válasz.

Kérdés:

Can you share an example of a project where you took the initiative to lead a team? How did you delegate tasks, manage conflicts, and achieve the project’s goals?

Hogyan válaszolj a kérdésre a már jól ismert STAR-válasz módszer segítségével?

S – Situation: In my previous role at XYZ Company, I was tasked with leading a project to revamp our customer service processes. The goal was to streamline our operations and enhance customer satisfaction by addressing pain points that had been identified through feedback and data analysis.

T – Task: The project involved cross-functional collaboration, as it required input from the customer service team, IT department, and marketing. I was responsible for overseeing the project, defining the project scope, and ensuring that the team worked together seamlessly to achieve our objectives.

A – Action: To start, I conducted a team meeting to outline the project’s scope, goals, and each team member’s role. I encouraged open communication, allowing team members to share their perspectives and concerns. This initial step helped establish a sense of ownership among the team.

I recognized the importance of effective delegation, so I assigned tasks based on each team member’s strengths and expertise. I ensured that everyone understood their responsibilities and had access to the necessary resources.

During the project, conflicts arose due to differing opinions on the best approach to certain process changes. To address this, I facilitated open discussions, allowing team members to voice their concerns and provide solutions. By actively listening and acknowledging everyone’s input, we were able to find common ground and make informed decisions that benefited the project.

R – Result: Through effective delegation, conflict resolution, and collaboration, we successfully revamped our customer service processes. The changes led to a 20% reduction in response times, a 15% increase in customer satisfaction scores, and a notable decrease in the number of customer complaints. The project’s success was not only reflected in the metrics but also in the improved morale and teamwork within the department.

Lessons learnt: This experience highlighted my ability to take initiative, lead a team, and drive successful outcomes. It reinforced my understanding of the importance of clear communication, delegation, and conflict resolution in achieving project goals. I am eager to bring these skills and insights to contribute to similar challenges in my future roles.

Segítségre van szükséged az angol állásinterjúra felkészülésben? Válogass az angol állásinterjú programok között!

Még több viselkedési és kompetencia kérdésre szeretnél választ, hogy felkészülten mehess az angol állásinterjúra? Nézz körül itt.

Ha tetszett oszd meg:

Hasonló bejegyzések